top of page
iStock-846258250.jpg

Zdalne monitorowanie i opieka domowa

Pacjenci nie powinni udawać się do szpitala o ile nie jest to konieczne. Ogólnym celem powinno być unikanie przyjęcia do szpitala i leczenie w punkcie opieki wyłącznie gdy zachodzi taka potrzeba.

 

Nie powinno być niezbędnym dla podmiotów sprawujących opiekę domową podróżowanie do wszystkich pacjentów i odbiorców usług, o ile nie potrzebują oni fizycznego wsparcia.

 

Badania o szerokim zasięgu donoszą, że cyfrowe rozwiązania, które zwiększają kompetencje pacjentów względem własnej osoby oraz usprawniają komunikację i interakcje ze specjalistami dziedziny opieki zdrowotnej pozwalają pacjentom uzyskać poprawę jakości życia, zmniejszają problemy zdrowotne oraz obniżają zapotrzebowanie na usługi publicznej służby zdrowia.

CheckWare umożliwia zdalne monitorowanie stanu pacjenta oraz opiekę domową poprzez zastosowanie cyfrowych metod raportowania własnego stanu zdrowia oraz komunikacji pomiędzy pacjentami, a specjalistami służby zdrowia.

Narzędzia do raportowania własnego stanu zdrowia, adekwatne i dostosowane odpowiednio do obszaru każdego schorzenia, z indywidualnymi progami dla każdego z pacjentów umożliwiają monitorowanie stanu pacjenta prowadzone przez niego samego.

 

Monitorowanie stanu i jego zmian w tradycyjny sposób, w z góry wyznaczonych konsultacjach przeprowadzanych w punktach opieki zostaje zastąpione poprzez zdalne monitorowanie oraz przyjęcia do placówek jedynie w razie konieczności.

Jeśli z pewnych względów zastosowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa logowania uniemożliwia pacjentowi uczestnictwo, placówka świadcząca opiekę zdrowotną może zaproponować pacjentom aplikację CheckWare GO. W aplikacji CheckWare GO dane z urządzeń mierzących na przykład wagę oraz ciśnienie krwi są łączone z metodami raportowania stanu własnego dla uzyskania informacji o ogólnym stanie zdrowia.

bottom of page