top of page

Wszystkie narzędzia pomiarowe w jednym miejscu

digital_assessments_edited.jpg

CheckWare prowadzi kompleksowy proces w celu uzyskania formalnych zezwoleń i zarządzania wszystkimi cyfrowymi narzędziami udostępnianymi w produkcie.

Mamy prawa do dystrybucji wszystkich standaryzowanych metod pomiarowych dostępnych w CheckWare.

W razie zapotrzebowania na inne, niż dostępne w CheckWare standaryzowane narzędzia, możemy pomóc w uzyskaniu uprawnień.

Jeśli chcecie Państwo przekształcić własne formularze, kwestionariusze lub ankiety na formę cyfrową, również to możemy dla Was zrobić.

Prawa do dystrybucji

CheckWare ma prawa do dystrybucji ponad 1,300 klinicznych narzędzi pomiarowych. Naszą ambicją jest posiadanie w ofercie wszystkich metod pomiarowych, o które wnioskują nasi klienci. Kluczowe znaczenia ma dla CheckWare jednoczesne utrzymanie korzystnych relacji z właścicielami praw autorskich oraz oferowanie autoryzowanych wersji narzędzi z zapewnieniem o ich jakości.

Zachęcamy do kontaktu odnośnie dostępnych narzędzi.

Czas dostarczenia

Pracujemy nad narzędziami pomiarowymi w sposób ciągły, jednak może być potrzebny pewien czas na dostarczenie produktu. Czas oczekiwania może się różnić i zostanie podany przy zamówieniu.

Zapraszamy do kontaktu z support@checkware.com, aby uzyskać więcej informacji.

Cyfrowe narzędzia pomiarowe

CheckWare oferuje kompletny zestaw cyfrowych narzędzi pomiarowych, które pomagają podnieść jakość leczenia oraz uwalniają zasoby kliniczne.

Cyfrowe narzędzia pomiarowe mogą być stosowane w każdej ze ścieżek opieki zdrowotnej. Za pomocą wbudowanego silnika aplikacji kliniki mogą decydować, kto odpowie na jakie narzędzia pomiarowe, w jakiej kolejności i o której godzinie.

Pacjenci mogą z dowolnego miejsca wysłać swoje indywidualne zgłoszenia o aktualnym stanie zdrowia. Lekarze będą w czasie rzeczywistym mieć dostęp do raportów przedstawiających aktualny stan zdrowia pacjenta oraz jego zmiany w czasie.

CheckWare posiada prawa do cyfrowej dystrybucji ponad 1,300 zaktualizowanych klinicznych narzędzi pomiarowych, testów psychometrycznych, Rezultatów świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów (ang. PROM - Patient-Reported Outcome Measures)  oraz wywiadów ustrukturyzowanych o potwierdzonej jakości, gotowych do użytku we wszystkich gałęziach opieki zdrowotnej.

Systemowe gromadzenie danych niweluje błędy związane z korzystaniem z nieautoryzowanych testów i ręcznym obliczaniem wyników.

 

Zebrane dane można wykorzystać w pracy klinicznej do celów leczenia, w pracach związanych z poprawą jakości oraz w badaniach klinicznych. Opracowane raporty i ustrukturyzowane dane można przenieść do  elektronicznej dokumentacji medycznej (ang. EMR – Electronic Medical Record), a dane badawcze można przenieść do oprogramowania analitycznego. Dane dotyczące jakości mogą być stale przesyłane do lokalnych i krajowych rejestrów jakości.

Zapewniamy ciągłe pojawianie się nowych narzędzi pomiarowych, a naszym celem jest udostępnianie wszystkich niezbędnych narzędzi. Nasi klienci mają także możliwość stworzenia własnych kwestionariuszy i formularzy. Aplikacje dotyczące zdrowia używane w kontekście klinicznym mogą być zintegrowane z CheckWare z zachowaniem bezpieczeństwa informacji.

bottom of page