top of page

Jesteś zainteresowany włączeniem się w nową erę technologii w opiece zdrowotnej?

blond-hair-desk-employee-1181534.jpg

CheckWare to norweska firma programistyczna o dużych ambicjach. Naszą wizją jest to aby pacjenci na całym świecie otrzymywali lepszą opiekę dzięki usługom cyfrowym w obszarze zdrowia.

Jako wiodący dostawca rozwiązań umożliwiających cyfrowe usługi opieki zdrowotnej, bierzemy odpowiedzialność w zakresie cyfrowego systemu opieki zdrowotnej oraz dostarczamy rozwiązania o lepszym user experience dla specjalistów służby zdrowia i umożliwiamy podniesienie aktywności uczestnictwa pacjentów w leczeniu.

Jesteśmy liderem na rynku cyfrowych narzędzi pomiarowych, zdalnego monitorowania pacjentów oraz programów leczenia online.

Aby zapewnić sobie realizacje naszych ambitnych celów, potrzebujemy innowacyjnych i odpowiedzialnych osób, którzy chcą mieć swój wkład w nową erę technologii w opiece zdrowotnej.

Aplikuj do nas

Stale poszukujemy niespotykanych talentów. Napisz na jobb@checkware.com. W wiadomości zawrzyj swoje CV oraz zwięzły opis tego kim jesteś i dlaczego chcesz pracować razem z nami.

bottom of page