top of page
Nettbaserte-behandligsprogram_edited.jpg

Programy leczenia online

Programy leczenia online są szczególnie odpowiednie w zdalnym leczeniu. Internetowa terapia we współpracy z terapeutą w przypadku zaburzeń psychicznych cieszy się rosnącą popularnością w Norwegii. Dzięki eMeistring oraz w wyniku programów online 3-4 razy więcej pacjentów objętych jest leczeniem w ramach tych samych zasobów i z zachowaniem jakości. eMeistring działa w oparciu o CheckWare od samego początku.

Internetowa terapia we współpracy z terapeutą dla zaburzeń psychicznych jest obecnie traktowana na równi z klasyczną terapią psychologiczną.

Internetowe leczenie kierowane  (ang. Guided Internet treatment) zostało zatwierdzone przez Norweski Instytut Zdrowia Psychicznego (ang. Norwegian Institute of Public Health), dzięki czemu może być stosowane przez wszystkie norweskie szpitale.

Korzystając z programów leczenia online, pacjenci zwiększają szanse na zmniejszenie swoich objawów. Oprócz lepszych rezultatów leczenia, kliniki mogą funkcjonować bardziej efektywnie - terapeuci mogą poświęcić więcej czasu na bezpośrednią opiekę nad pacjentami, a placówki zdrowotne mogą zaoferować dostosowane do potrzeb, efektywne plany leczenia, w wyniku czego więcej pacjentów uzyska potrzebną im terapię. To sytuacja w której wszystkie zaangażowane strony odnoszą korzyść.

CheckWare tworzy oprogramowanie, które umożliwia skuteczną cyfryzację programów leczenia. Podobnie, jak w przypadku praw do cyfrowej dystrybucji narzędzi służących do pomiaru, zawieramy umowy z właścicielami praw autorskich do programów leczenia, ułatwiając tym samym programom online przyniesienie korzyści dla większej ilości pacjentów.

bottom of page