Cyfrowe narzędzia pomiarowe

CheckWare oferuje kompletny zestaw cyfrowych narzędzi pomiarowych, które pomagają podnieść jakość leczenia oraz uwalniają zasoby kliniczne.

Cyfrowe narzędzia pomiarowe mogą być stosowane w każdej ze ścieżek opieki zdrowotnej. Za pomocą wbudowanego silnika aplikacji kliniki mogą decydować, kto odpowie na jakie narzędzia pomiarowe, w jakiej kolejności i o której godzinie.

Pacjenci mogą z dowolnego miejsca wysłać swoje indywidualne zgłoszenia o aktualnym stanie zdrowia. Lekarze będą w czasie rzeczywistym mieć dostęp do raportów przedstawiających aktualny stan zdrowia pacjenta oraz jego zmiany w czasie.

CheckWare posiada prawa do cyfrowej dystrybucji ponad 1,100 zaktualizowanych klinicznych narzędzi pomiarowych, testów psychometrycznych, Rezultatów świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów (ang. PROM - Patient-Reported Outcome Measures)  oraz wywiadów ustrukturyzowanych o potwierdzonej jakości, gotowych do użytku we wszystkich gałęziach opieki zdrowotnej.

Systemowe gromadzenie danych niweluje błędy związane z korzystaniem z nieautoryzowanych testów i ręcznym obliczaniem wyników.

 

Zebrane dane można wykorzystać w pracy klinicznej do celów leczenia, w pracach związanych z poprawą jakości oraz w badaniach klinicznych. Opracowane raporty i ustrukturyzowane dane można przenieść do  elektronicznej dokumentacji medycznej (ang. EMR – Electronic Medical Record), a dane badawcze można przenieść do oprogramowania analitycznego. Dane dotyczące jakości mogą być stale przesyłane do lokalnych i krajowych rejestrów jakości.

Zapewniamy ciągłe pojawianie się nowych narzędzi pomiarowych, a naszym celem jest udostępnianie wszystkich niezbędnych narzędzi. Nasi klienci mają także możliwość stworzenia własnych kwestionariuszy i formularzy. Aplikacje dotyczące zdrowia używane w kontekście klinicznym mogą być zintegrowane z CheckWare z zachowaniem bezpieczeństwa informacji.

Wszystkie narzędzia pomiarowe w jednym miejscu

CheckWare prowadzi kompleksowy proces w celu uzyskania formalnych zezwoleń i zarządzania wszystkimi cyfrowymi narzędziami udostępnianymi w produkcie. W razie zapotrzebowania na inne standaryzowane metody pomiarowe, możemy pomóc w uzyskaniu uprawnień.