top of page

Twój dostawca usług umożliwiających cyfrową opiekę zdrowotną

CheckWare to norweska firma tworząca oprogramowanie, zajmująca wiodącą pozycję w zakresie cyfrowego uczestnictwa pacjentów w leczeniu.

Jesteśmy wiodącym na rynku wsparciem dla szpitali, klinik i gmin oferującym cyfrowe usługi zdrowotne ich pacjentom i obywatelom.

Dostarczamy rozwiązania z zastosowaniem profesjonalnej wiedzy i jakości w zakresie elektronicznych narzędzi pomiarowych, zdalnego monitorowania pacjentów, opieki domowej i programów leczenia online.

Naszą wizją jest zapewnienie pacjentom na całym świecie lepszej opieki leczenia, dzięki usługom cyfrowej opieki zdrowotnej.

webaite_assessment_norwegian.jpg
Poprzez CheckWare przydzielono już

-

assessmentów
Mamy prawa do dystrybucji

-

narzędzi chronionych prawem autorskim
CheckWare jest używane przez

-

pacjentów

Wyzwania którym stawiamy czoła

How it works

Więcej czasu dla każdego z pacjentów

Pacjenci dokonują raportowania własnego stanu zdrowia z domu. Umożliwia to łatwiejsze zebranie informacji oraz dalsze monitorowanie i wykorzystanie ich w pracy klinicznej, badaniach naukowych oraz pracy jakościowej. Nasi klienci zgłaszają  redukcję prac administracyjnych o 64% oraz skrócenie średnio o 30 minut czasu poświęcanego na pojedyncze badanie.  W efekcie daje to dodatkowy czas, który można wykorzystać na dodatkową opiekę nad pacjentem.

Priorytetowe traktowanie pacjentów o najpilniejszej potrzebie opieki

Zdalne monitorowanie pacjentów pozwala pracownikom służby zdrowia poświecić czas pacjentom, którzy najbardziej tego potrzebują. Pacjenci dokonują zgłoszenia z domu i stamtąd też zarządzają swoimi objawami i stanem. Pracownicy służby zdrowia mogą skoncentrować się na pacjentach, którzy najbardziej aktualnie potrzebują opieki.

Poprawa jakości życia

Pacjentom może być trudno rozmawiać o swoich schorzeniach, szczególnie tych dotyczących uzależnień i zdrowia psychicznego. Zdalne raportowanie własnego stanu zdrowia zwiększa motywację i zapewnia specjalistom ze służby zdrowia cenne dane na temat pacjentów. Umożliwia to znaczną poprawę zindywidualizowanej świadczonej opieki.

Badania wykazały, że aktywne uczestnictwo we własnej sytuacji zdrowotnej podnosi poziom kompetencji. Zdalne raportowanie własnego stanu zdrowia może poprawić jakość życia pacjentów i zmniejszyć liczbę przyjęć do szpitali.

Wgląd we własne leczenie

CheckWare umożliwia pracownikom służby zdrowia pomiar stanu zdrowia pacjenta i  jego zmiany w czasie. Stosowanie Rezultatów świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów (ang. PROM - Patient-Reported Outcome Measures) ułatwia mierzenie rezultatów leczenia na podstawie doświadczeń własnych pacjentów.

Zdrowie i dobre samopoczucie

CheckWare udostępnia rozwiązania nakierowane na Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ  w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia. Dostarczamy opłacalne rozwiązania w ramach opieki zdrowotnej i możemy pomóc w zapewnieniu jakości leczenia w cyfrowych systemach opieki zdrowotnej w dowolnym miejscu na świecie.

O CheckWare

CheckWare jest wiodącym na rynku dostawcą rozwiązań do cyfrowego uczestnictwa pacjentów w leczeniu w Norwegii.

CheckWare to nowoczesna platforma cyfrowa zaprojektowana dla szpitali, klinik i gmin, oferująca cyfrowe samodzielne raportowanie w celu monitorowania stanu zdrowia pacjenta, wykonywany przez pacjetów pomiar rezultatów i programy leczenia online dla pacjentów.

Oferujemy rozwiązania cyfrowe zgodne z bezpieczeństwem informacji, które można przystosować do każdego sposobu leczenia.

CheckWare zapewnia dostęp do wszystkich narzędzi pomiarowych, testów psychometrycznych, narzędzi przesiewowych i Rezultatów świadczonych usług medycznych na podstawie opinii pacjentów (ang. PROM - Patient-Reported Outcome Measures) w jednym miejscu.

Z CheckWare korzysta  764 000 pacjentów w 250 klinikach.

Naszym celem jest osiągnięcie wiodącej pozycji na międzynarodowym rynku zdalnego uczestnictwa pacjentów w leczeniu.

bottom of page